Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

10 πλούσιοι διάσημοι που έγιναν φτωχοί


Από τα ψηλά στα χαμηλά. 

Κάπως έτσι θα περιέγραφε κανείς την πορεία διάσημων που πλούτισαν γρήγορα και...
φτώχυναν εξίσου γρήγορα.