Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

Εργάνη: Περισσότερες οι αποχωρήσεις από τις προσλήψεις τον Ιανουάριο


Κυριαρχούν κατά 54.34% οι ελαστικές μορφές απασχόλησης – Oι προσλήψεις που σημειώθηκαν αφορούσαν ...
κατά πλειοψηφία θέσεις ελαστικών μορφών εργασίας ( 53.24% έναντι 46.76%)
Aρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατέγραψε τον μήνα Ιανουάριο 2019 το Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη», με αποτέλεσμα να χαθούν 22.333 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 157.141 ενώ οι αποχωρήσεις σε 179.474, από τις οποίες οι 72.413 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 107.061 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Το ισοζύγιο του Ιανουαρίου επηρεάστηκε αρνητικά από κλάδους που παρουσιάζουν έντονη εποχική διακύμανση της απασχόλησης την περίοδο των εορτών (εστίαση -11.433, λιανικό εμπόριο -4.511, δραστηριότητες απασχόλησης -3.658 και καταλύματα -1.941).

Την επίδραση της εποχικότητας καταδεικνύουν, επίσης, το ισοζύγιο της πρώτης εβδομάδας του έτους που ήταν αρνητικό κατά 37.153 θέσεις εργασίας αλλά και το ισοζύγιο του Ιανουαρίου διαχρονικά, το οποίο από το 2001 μέχρι σήμερα είναι αρνητικό τα 18 από τα 19 έτη.

Όμως και οι προσλήψεις που σημειώθηκαν αφορούσαν κατά πλειοψηφία θέσεις ελαστικών μορφών εργασίας ( 53.24% έναντι 46.76%)

Συγκεκριμένα , από τις 157.141, οι 73.485 ήταν θέσεις πλήρους απασχόλησης, οι 65.113 θέσεις μερικής απασχόλησης και οι 18.543 7 αφορούσαν εκ περιτροπής απασχόληση.

Αλλά και στο σύνολο του έτους ( 13 μήνες) από 1/1/2018 έως 31/1/2019 το 45.66% αφορούσε προσλήψεις πλήρους απασχόλησης και το 54.34% προσλήψεις με ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Ο Τομεάρχης Εργασίας της ΝΔ Γιάννης Βρούτσης, σχολιάζοντας τα στοιχεία, επεσήμανε «Στη δεύτερη χειρότερη επίδοση μετά το 2013, με 22.333 χαμένες θέσεις απασχόλησης και τη μερική απασχόληση στο 53,24% στις νέες προσλήψεις οδηγήθηκε τον Ιανουάριο η αγορά εργασίας. Τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ μηνός Ιανουαρίου 2019 επιβεβαιώνουν την απόλυτη κυριαρχία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στις νέες προσλήψεις, καθώς και την επιδείνωση του ήδη αρνητικού ισοζυγίου ροών μισθωτής απασχόλησης, συγκριτικά με το 2018».

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο