Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019

To Δημόσιο άντλησε 2,5 δισ. ευρώ από το 10ετές ομόλογο


Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του δεκαετούς ομολόγου, σταθερού επιτοκίου λήξης ...
12 Μαρτίου 2029.
Αν και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) αναζητούσε να δανειστεί 2 δισ. ευρώ, τελικά του προσφέρθηκαν περίπου 11,8 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,90%. Στη βάση αυτή ο ΟΔΔΗΧ ικανοποιώντας τη μεγάλη προσφορά άντλησε 2,5 δισ. ευρώ, αντί για 2 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως στους αναδόχους της έκδοσης είχε δοθεί το πρωί ενδεικτικό επιτόκιο (Price Guidance) 4,125%. Στις 12:00 ο ΟΔΔΗΧ αναθεώρησε στο 3,90%-4% το εν λόγω επιτόκιο και στις 2 το μεσημέρι ανακοίνωσε πως το επιτόκιο κλείδωσε στο κατώτατο εύρος, δηλαδή στο 3,90%. Το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 3,875%.

Πληροφορίες προερχόμενες από τους αναδόχους της έκδοσης αναφέρουν πως στο βιβλίο της έκδοσης εγράφησαν μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού, επενδυτικές τράπεζες, ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, διαχειριστές κεφαλαίων και πολλοί θεσμικοί επενδυτές.


Τα βασικά χαρακτηριστικά του υπό έκδοση ομολόγου είναι τα εξής:

Οι εκδιδόμενοι τίτλοι είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου, διάρκειας 10 ετών.

Τα ομόλογα θα κατοχυρωθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος με κωδικό αριθμό (ISIN) GR0124035693.

Για την έκδοση θα δοθεί προμήθεια η οποία ανέρχεται σε 17,5 μονάδες βάσης (0,175%) επί της συνολικής ονομαστικής αξίας του ποσού της έκδοσης, η οποία θα παρακρατηθεί από τις προσόδους της έκδοσης.

Tα ομόλογα υπόκεινται στους ενιαίους κανόνες τροποποίησης τίτλων με συλλογικές διαδικασίες.

Οι όροι των ομολόγων διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια.

Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντολέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο τρόπο διάθεσης επιθυμεί.
Πηγή: insider.gr

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs