Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

Προσοχή στις βεβαιώσεις αποδοχών: Τα λάθη κρύβουν πρόσθετο φόρο και πρόστιμα


Μπορεί η υποβολή καταστάσεων αποδοχών για μισθωτούς και μη μισθωτούς να γίνεται με ...
ευθύνη του εργοδότη, αλλά και ο εργαζόμενος θα πρέπει να ελέγξει τα ποσά καθώς τα λάθη ακούσια ή εκούσια, μπορούν να φέρουν πρόσθετο φόρο.
Όπως αναφέρει το news247, φέτος αλλάζει το σύστημα υποβολής δηλώσεων αποδοχών. Η εφορία θα αντλήσει για πρώτη φορά τα απαιτούμενα στοιχεία από τις μηνιαίες δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών του εργοδότη, ο οποίος όμως δεν έχει υποχρέωση για την υποβολή ετήσιας δήλωσης εισοδημάτων.

Αυτό σε πιο απλά ελληνικά σημαίνει ότι τα περιθώρια λάθους μεγαλώνουν, αφού τα ποσά των εισοδημάτων θα είναι και προσυμπληρωμένα στο βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης, το Ε1.

Για το λόγο αυτό, για να λάβουν δηλαδή γνώση και οι εργαζόμενων για τις αποδοχές που τους δηλώνουν οι εργοδότες, η σχετική εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή προβλέπει σαφώς ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τις αποδοχές τους από τον εργοδότη με γραπτό ή ηλεκτρονικό μήνυμα.

Μάλιστα η προθεσμία για την απόδοση της βεβαίωσης αποδοχών στο εργαζόμενο είναι ίδια με αυτή που θα πρέπει να γίνει και η ηλεκτρονική δήλωση από τον εργοδότη: Στις 13 Μαρτίου.

Η ενημέρωση αυτή δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παραβλέπεται ή να θεωρείται τυπική.

Ένα εισόδημα μεγαλύτερο από αυτό που έχει καταβληθεί σημαίνει μεγαλύτερο φόρο για τα εισοδήματα του 2019. Ένα δεύτερο συνηθισμένο λάθος είναι οι παρακρατούμενοι φόροι (φόρος μισθωτών υπηρεσιών ή το 20% για την παροχή υπηρεσιών).

Και αυτό αν δεν διορθωθεί εγκαίρως μπορεί επίσης να φέρει πρόσθετο φόρο. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 της παρούσας.

Υποχρέωση υπάρχει και για τα ποσά που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας, τα οποία δεν αποτελούν πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση.

Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει στις περιπτώσεις εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.


Τι κάνουμε σε περίπτωση λάθους

Εάν ένας εργαζόμενος εντοπίσει ότι υπάρχουν λάθη, στην δήλωση εισοδημάτων του θα πρέπει να πρέπει να απευθυνθεί στο λογιστήριο της επιχείρησης και να ζητήσει εξηγήσεις και να διορθωθεί το λάθος.

Αν η επιχείρηση δεν ανταποκριθεί θα πρέπει ο εργαζόμενος να επιμείνει καθώς αν γίνει η δήλωση με λάθος στοιχεία στις αποδοχές είναι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο να διορθωθεί.

Αν ο εργοδότης παρότι γνωρίζει ότι έκανε λάθος δεν θέλει να το διορθώσει, ο φορολογούμενος θα πρέπει να κινηθεί πριν λήξει η περίοδος υποβολής των δηλώσεων.

Αν έχει πάρει την βεβαίωση αποδοχών από τον εργοδότη η οποία έχει το σωστό ποσό και τους παρακρατούμενους φόρους, θα πρέπει να την αντιπαραβάλει με την δήλωση του εργοδότη στην μερίδα του στα Taxisnet.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs