Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Να μειωθεί το ενοίκιο των επιχειρήσεων που έκλεισαν υποχρεωτικά λόγω κορωνοϊού


O Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών αιτείται μεταξύ άλλων και την μείωση των ενοικίων κατά 40% στα ...
καταστήματα που έκλεισαν υποχρεωτικά μετά τα μέτρα του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΕΣΑ, αναφέρει: «Σε συνέχεια της χθεσινής επιστολής προς τους αρμόδιους υπουργούς, διευκρινίζουμε την ανάγκη άμεσης διορθωτικής παρέμβασης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις κατωτέρω επισημάνσεις:
Η διεύρυνση των επιχειρήσεων που μπορούν να τύχουν των ευνοϊκών μέτρων από την πολιτεία ακόμη και με τον δευτερεύοντα ΚΑΔ, παρότι μπαίνει η προϋπόθεση ο συγκεκριμένος ΚΑΔ να υπερβαίνει σε τζίρο τον κύριο, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι λόγω της εμβάθυνσης της κρίσης σύντομα θα συμπεριληφθούν στα μέτρα όλες οι πληγείσες επιχειρήσεις.

Είναι όμως εξαιρετικής σημασίας στη σημερινή απόφαση να συμπεριληφθεί ρητή αναφορά, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να τύχουν της ευνοϊκής ρύθμισης κρίσιμων θεμάτων όπως αυτό της κατά 40% μείωσης των ενοικίων για όλα τα καταστήματα τους που υποχρεωτικά έκλεισαν, ανεξαρτήτως του ποσοστού επι των πωλήσεων του συγκεκριμένου ΚΑΔ στο συνολικό κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Με άμεσες παρεμβάσεις, έχουμε ενημερώσει τα αρμόδια υπουργεία για την κρισιμότητα του θέματος που θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό την επιβίωση αυτών των επιχειρήσεων. Άλλωστε είναι παράλογο να υποχρεώνουμε δια νόμου να κλείσουν τα καταστήματα, αλλά επειδή η επιχείρηση έχει και μια άλλη δραστηριότητα ίσως με μεγαλύτερο κύκλο εργασιών στην προηγούμενη χρονιά, τα καταστήματα που έκλεισαν να υποχρεούνται στη συνέχιση της πλήρους καταβολής ενοικίων και λοιπών παγίων.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών θα παρακολουθεί το θέμα μέχρι την επίλυση του».

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs