Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

Κατώτατος μισθός: Εκ νέου «πάγωμα» μέχρι τον Δεκέμβριο με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου


Κάθε πιθανότητα αύξησης του κατώτατου μισθού το 2020 εξανεμίζεται με τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η οποία...
τον «παγώνει» και μεταθέτει την λήψη απόφασης αναπροσαρμογής του για τις αρχές του 2021, με τις ελπίδες μεγέθυνσής του και τότε να είναι ισχνές έως ανύπαρκτες.
Συγκεκριμένα, με τη νέα ΠΝΠ αναβάλλεται η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, που έπρεπε βάσει του προγραμματισμού, να γίνει μέσα στον Ιούνιο. 

Με τη νέα ΠΝΠ, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, ορίζεται ότι η διαδικασία προς την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού (διαβούλευση με κοινωνικούς, επιστημονικούς φορείς, υποβολή πορίσματος από την τριμελή Επιτροπή Διαβούλευσης κλπ) θα ξεκινήσει εκ νέου στα τέλη Σεπτεμβρίου και θα πρέπει να ολοκληρωθεί το δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου, οπότε ο υπουργός Εργασίας θα εισηγηθεί τον νέο κατώτατο μισθό. 

Ειδικότερα, εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου 2021 ο υπουργός Εργασίας, θα πρέπει να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, τον νέο κατώτατο μισθό υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα διαβούλευσης, όπως αυτό υποβλήθηκε και συντάχθηκε. 

Σύμφωνα με τον νόμο το ύψος του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου πρέπει να καθορίζεται «λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών».

Όπως αναφέρει το sofokleousin.gr, με τα νέα οικονομικά και εργασιακά δεδομένα από την κρίση του κορονοϊού η αύξηση του κατώτατου μισθού και το 2021 θεωρείται απίθανη, καθώς εργοδοτικές οργανώσεις με προεξάρχοντα τον ΣΕΒ είναι γενικά αντίθετες με την προς τα πάνω αναπροσαρμογή του. 

Από την 1η Φεβρουαρίου 2019 ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί στα 650 € και το κατώτατο ημερομίσθιο στα 29,04 € και ισχύουν χωρίς ηλικιακή διάκριση (κατάργηση υποκατώτατου). Ο κατώτατος μισθός προσαυξήθηκε κατά 10% για κάθε διαμορφωμένη τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες.

Υπενθυμίζεται, ότι ο ΣΕΒ δεν είχε συμφωνήσει με την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11% τον Φεβρουάριο του 2019 εκτιμώντας ότι «το ύψος των μισθών, και μεταξύ αυτών το ύψος των κατώτατων μισθών, που μπορεί να αντέξει η οικονομία, συνδέεται με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της, το μέγεθος της ανεργίας και της αδήλωτης εργασίας».

Επιπλέον, ο ΣΕΒ έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας ακύρωση της εγκυκλίου της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας με την οποία προβλέπεται η προσαύξηση του νέου κατώτατου μισθού από 1/2/2019, με βάση την προϋπηρεσία των μισθωτών (τριετίες). 

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs