Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

Ανοίγει το Power Pass: Αίτηση σε 6 βήματα για επίδομα ρεύματος - Πλήρης οδηγός


Βήμα-βήμα η αίτηση στην πλατφόρμα του gov.gr για το Power Pass. Οι «παγίδες» που μπορεί να κοστίσουν το επίδομα ρεύματος έως 600 ευρώ....
Θέμα ωρών είναι το άνοιγμα της πλατφόρμας για την αίτηση του Power Pass στο gov.gr, και ήδη έχουν δοθεί όλες οι λεπτομέρειες για να μη χάσετε το επίδομα ρεύματος που θα ξεκινά από 18 ευρώ και θα φτάνει «ταβάνι» τα 600 ευρώ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους πως θα έχουν περιθώριο μόλις δύο εβδομάδων για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, αφού τα χρήματα θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό μέχρι τις 15 Ιουλίου.

Διαβάστε παρακάτω τον αναλυτικό οδηγό για το επίδομα ρεύματος. Οι ειδικές περιπτώσεις, πώς θα κάνετε την αίτηση και πώς μπορεί να χάσετε τα χρήματα.


Δικαιούχοι και κριτήρια για το επίδομα ρεύματος

Οι δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα -φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας- με καθαρό οικογενειακό εισόδημα του 2020 έως 45.000 ευρώ, ποσό που θα προκύψει μετά από αφαίρεση των φόρων. Το επίδομα θα αφορά τον λογαριασμό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας και της κατοικίας των φοιτητών που σπουδάζουν στην Ελλάδα, με κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας, της περιόδου από 1 Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022.

Για την καταβολή της αποζημίωσης θα ληφθεί υπόψη το εισόδημα του 2020 που δηλώθηκε στην Εφορία το 2021. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020 έως την 1η Μαΐου 2022.

Ποια στοιχεία θα χρειαστείτε για αίτηση

Τρία θα είναι τα απαραίτητα στοιχεία για να ολοκληρώσετε την αίτηση στο gov.gr:


Το ΑΦΜ σας

Οι προσωπικοί σας κωδικοί taxisnet

Το IBAN του τραπεζικού σας λογαριασμού

Όλα τα στοιχεία θα αντλούνται απευθείας από την ΑΑΔΕ, ενώ οι χρεώσεις απευθείας από τους παρόχους ρεύματος, επομένως δεν χρειάζονται οι λεπτομέρειες από τον λογαριασμό ρεύματος.

Πώς κάνετε την αίτηση του Power Pass

Βήμα - βήμα, μόλις ανοίξει η πλατφόρμα, η διαδικασία της αίτησης είναι η εξής:

είσοδος και σύνδεση στο gov.gr

ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση με κωδικούς Taxisnet

αίτηση κάνει μόνος ένας εκπρόσωπος κάθε νοικοκυριού, μία αίτηση δηλαδή στον κάθε λογαριασμό

αν κάνουν αίτηση και οι δύο, το επίδομα θα το παίρνει όποιος έχει το ΑΦΜ στον λογαριασμό ρεύματος που εκδίδεται

θα του εμφανίζεται η ένδειξη «κύρια κατοικία». Επιδοτείται μόνο η κύρια κατοικία. Προβάλλεται ως κύρια κατοικία αυτή που έχει δηλωθεί στο Ε1 που έχει υποβάλει ο ενδιαφέρομενος

θα ακολουθεί ερώτηση αν δέχεστε ότι αυτά είναι τα στοιχεία. Εάν όχι, θα εμφανίζεται ξεχωριστό πεδίο για να συμπληρωθεί η κατοικία που ίσχυε το διάστημα από τέλος Δεκεμβρίου 2021 έως Μάιο του 2022

Πόσα χρήματα θα πάρετε για επίδομα ρεύματος

Αν κάποιος έχει επιπλέον χρεώσεις, μετά την αφαίρεση των επιδοτήσεων για το εν λόγω διάστημα, συνολικού ύψους 600 ευρώ, θα λάβει αποζημίωση 360 ευρώ.

Αν οι επιπλέον χρεώσεις ανέρχονται σε 800 ευρώ, η αποζημίωση θα διαμορφωθεί στα 480 ευρώ.

Αν οι επιπλέον χρεώσεις είναι 1.000 ευρώ, η αποζημίωση θα είναι 600 ευρώ.

Αν οι επιπλέον χρεώσεις είναι από 1.000 ευρώ και πάνω, και πάλι η αποζημίωση θα είναι 600 ευρώ.

Η «παγίδα» με την ημερομηνία έκδοσης λογαριασμού που «καίει» τα 600 ευρώ

Υπάρχει μια «παγίδα» ως προς την ημερομηνία έκδοσης λογαριασμού που μπορεί να στερήσει από πολλούς το δικαίωμα υποβολής της σχετικής διαδικτυακής αίτησης.

Συγκεκριμένα, σε έναν λογαριασμό που έχει εκδοθεί την 1η Ιουνίου 2022 και έχει περίοδο κατανάλωσης 31/01/2022 – 29/05/2022, ο καταναλωτής δεν δικαιούται καμία επιστροφή. Ο λόγος αφορά στην υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3, για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, αρχικά υπολογίζεται το ποσό της ενίσχυσης για κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών παροχών του εσωτερικού, που έχει εκδοθεί την περίοδο μεταξύ της 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως και την 31η Μαΐου 2022.

Ως εκ τούτου, ό,τι εκδίδεται μετά τον Μάιο, ακόμα και εάν αφορά στο «επίμαχο τετράμηνο» των αυξήσεων, είναι εκτός επιδότησης.


Οι ειδικές περιπτώσεις και ο λογαριασμός σε άλλο όνομα

Για νοικοκυριά που έχουν κοινό ρολόι (π.χ. διπλοκατοικίες), η επιδότηση θα δοθεί στον δικαιούχο που ο ΑΦΜ του αναγράφεται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση που ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε κανέναν από τους δικαιούχους, το ποσό της επιδότησης επιμερίζεται στους δικαιούχους.

Για την κλασική περίπτωση -ειδικά για τους ενοικιαστές- που ο λογαριασμός παραμένει στο όνομα του ιδιοκτήτη, ο ενοικιαστής που θα δηλώσει στην πλατφόρμα ότι πρόκειται για την πρώτη κατοικία του ή στο Ε1, τότε θα κυριαρχεί αυτό και δεν θα υπάρχει πρόβλημα.


Πώς θα πάρουν τα 600 ευρώ οι φοιτητές

Ο αιτών καλείται να επιβεβαιώσει ή να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν.


Ειδικότερα:

Αντλούνται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 τα στοιχεία της κατοικίας που αφορούν σε ενοίκιο που πληρώθηκε για κατοικία παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν, τα οποία καλείται ο αιτών να επιβεβαιώσει.

Σε περίπτωση που η μισθωμένη κατοικία του παιδιού έχει αλλάξει κατά το διάστημα 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 1η Μαΐου 2022, ο δικαιούχος συμπληρώνει τα αντίστοιχα στοιχεία για τη μισθωμένη κατοικία που διέμενε το παιδί την 1η Δεκεμβρίου 2021, την 1η Ιανουαρίου 2022, την 1η Φεβρουαρίου 2022, την 1η Μαρτίου 2022, την 1η Απριλίου 2022 και την 1η Μαΐου 2022.


Η μεταβολή των στοιχείων της μισθωμένης κατοικίας του παιδιού αποτελεί υπεύθυνη δήλωση προς τη φορολογική αρχή και προ-συμπληρώνεται στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2022.


Ποιοι χάνουν το Power Pass

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν αφορά κυμαινόμενο τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζεται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο αιτών δεν δικαιούται τη λήψη ενίσχυσης. Επίσης, σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν αφορά σε παροχή οικιακής χρήσης, ο αιτών δεν δικαιούται τη λήψη ενίσχυσης.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs