Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Νέο "καμπανάκι" για τα "κόκκινα" δάνεια των τραπεζών


«Ο τριμηνιαίος δείκτης αθέτησης παρέμεινε σε επίπεδα άνω του 2% ξεπερνώντας το ρυθμό αποκατάστασης της...
τακτικής εξυπηρέτησης δανείων και καθιστώντας τις εκτεταμένες διαγραφές δανείων το σημαντικότερο μέσο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων».
Σε απλά ελληνικά, η φράση αυτή που ενσωματώνεται στην έκθεση που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας για την πορεία των κόκκινων δανείων σημαίνει ότι το πρόβλημα παραμένει καθώς αυτοί που σταματούν να πληρώνουν είναι ακόμη περισσότεροι από αυτούς που μπαίνουν στον… ίσιο δρόμο.

Όσο για τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές προκειμένου να αποκλιμακωθεί ο συντελεστής των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, προς το παρόν επιτυγχάνονται αλλά χάρη στα «κουρέματα» που συμφωνούνται κατά κύριο λόγο στα επιχειρηματικά και στα καταναλωτικά δάνεια. 

Όπως είναι προφανές, τα παραπάνω προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, ιδίως εάν λάβει κανείς υπόψη του την επιμονή του ΔΝΤ αναφορικά με την διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου (AQR) για τις τράπεζες. Σημειώνεται ότι το Ταμείο εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι απαιτείται νέα ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών, ύψους 10 δισ. Ευρώ. Απομένει να φανεί εάν και κατά πόσο θα δώσει έμφαση στην θέση αυτή κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης για την τρίτη αξιολόγηση.

Ειδικότερα, ο στόχος για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων των τραπεζών στο πρώτο εξάμηνο του έτους επετεύχθη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος τον Ιούνιο του 2017, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) αγγίζουν τα 101,8 δισ. ευρώ ή 1,6 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το ποσό - στόχο που ήταν 103,4 δισ. Ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα αφορούν τα κόκκινα δάνεια (δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών) καθώς και εκείνα που κρίνονται αβέβαιης είσπραξης. Με στοιχεία του Ιουνίου 2017, το ύψος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μειώθηκε κατά 2% και 3,2% συγκριτικά με το τέλος του Μαρτίου 2017 και του Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα, αγγίζοντας τα 102,9 δισ. ευρώ ή το 44,9% των συνολικών ανοιγμάτων. Σε σχέση με το Μάρτιο του 2016, όπου τα ΜΕΑ έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο, παρατηρείται μείωση κατά 5,2% ή 5,7 δισ. ευρώ. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται και τα λεγόμενα εκτός ισολογισμού στοιχεία τα οποία όμως δεν λαμβάνονται υπόψιν στους στόχους που έχουν τεθεί στο ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής από τους δανειστές.

Όσον αφορά όμως στα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια οι τράπεζες έχασαν για δεύτερη συνεχή περίοδο το στόχο που είχε τεθεί. Συγκεκριμένα στο τέλος Ιουνίου τα ΜΕΔ μειώθηκαν στα 72,8 δισ. ευρώ έναντι 72,4 δισ. ευρώ που ήταν ο στόχος που είχε τεθεί. Έτσι,ο δείκτης ΜΕΑ βρίσκεται στο 50,6%, υψηλότερα από την πρόβλεψη του 50% για το εν λόγω τρίμηνο, ενώ ο δείκτης ΜΕΔ στο 36,1% συγκριτικά με την πρόβλεψη του 35%. Παρά την επίτευξη του στόχου για τη μείωση των ΜΕΑ, ο μειωμένος όγκος συνολικών δανείων συνέβαλε στα υψηλότερα των προβλεπομένων επίπεδα για το δείκτη ΜΕΑ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς στόχους που έχουν τεθεί μέχρι τέλος του έτους οι Τράπεζες πρέπει να μειώσουν τα ΜΕΑ στα 98,2 δισ. ευρώ (από 101,8 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου) ήτοι κατά 3,6 δισ. ευρώ επιπλεόν, ενώ τα ΜΕΔ θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω κατά 6,9 δισ. ευρώ στα 65,9 δισ. ευρώ. Εντός του 2018 η μείωση των ΜΕΔ θα πρέπει να φθάσει τα 15 δισ. ευρώ προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των 83,3 δισ. Ευρώ.

Ο δείκτης ΜΕΑ παραμένει υψηλός στα περισσότερα χαρτοφυλάκια. Στο τέλος του Ιουνίου του 2017, ο δείκτης ΜΕΑ άγγιζε το 42,7% για το στεγαστικό, το 53,6% για το καταναλωτικό και το 44,4% για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο. Στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, η μεγαλύτερη συγκέντρωση ΜΕΑ παρατηρείται στο χαρτοφυλάκιο των ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 67,8%), καθώς και στο χαρτοφυλάκιο των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ - δείκτης ΜΕΑ: 59,8%). Σταθερά καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 25%) και στα ναυτιλιακά δάνεια (δείκτης ΜΕΑ: 36,8%).

Google+ Followers