Σάββατο 7 Μαρτίου 2020

Μοναξιά: Πόσο επικίνδυνη είναι για την υγεία αλλά και για την ίδια τη ζωή του μοναχικού ατόμου


Επικίνδυνη μοναξιά: Οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν πως οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι αντιμετωπίζουν ...
περισσότερα προβλήματα υγείας, όταν είναι μόνοι τους. Δηλαδή, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα μοναξιάς. Έτσι, δημιουργείται μεγαλύτερη ανάγκη για ειδική περίθαλψη στην τελευταία φάση από τη ζωή τους.

Οι λόγοι που γίνεται επικίνδυνη

Η τρίτη ηλικία έχει συνδεθεί με τη μοναξιά για πλείστους λόγους: παιδιά και εγγόνια αποκτούν τη δική τους ζωή, ο κοινωνικός κύκλος συρρικνώνεται λόγω βιολογικών ή κοινωνικών παραγόντων, προβλήματα υγείας καθιστούν την κοινωνική ζωή δυσκολότερη… Πώς όμως επηρεάζει αυτή η μοναξιά τους ανθρώπους και ιδίως τους ηλικιωμένους;


Τι δείχνει η μελέτη από επιστήμονες των ΗΠΑ

Αμερικανική μελέτη σε ενήλικες άνω των 50 ετών οι οποίοι απεβίωσαν κατά το διάστημα 2004-2014 και για τους οποίους είχε διαπιστωθεί μέσω έρευνας πως βίωναν μοναξιά, έδειξε πως, σε σύγκριση με συνομηλίκους τους με αυξημένη κοινωνική ζωή, το γήρας τους συνοδεύτηκε από περισσότερα προβλήματα. Έτσι, η ανάγκη για ειδική περίθαλψη στην τελευταία φάση της ζωής τους ήταν πιο άμεση και επιτακτική.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύτηκαν στο Journal of the American Geriatrics Society, το ένα τρίτο από τους 2,896 συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωνε μοναξιά. Σε αυτό το μέρος του δείγματος, υπήρξαν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης συμπτωμάτων επιβαρυντικών για την υγεία τους κατά το βαθύ γήρας. Επιπλέον, οι μοναχικοί συμμετέχοντες ήταν πιθανότερο να χρειαστούν ειδική περίθαλψη κατά τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής τους. Αυτό, φυσικά συνέβαινε σε σύγκριση με τους ανθρώπους που δεν βίωναν μοναξιά (35,5% έναντι του 29,4% ). Επίσης, σημείωσαν υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας σε νοσοκομεία και κλινικές ( 18,4% έναντι 14,2%).


Τι δήλωσε ο Δρ Nauzley Abedini

«Η μοναξιά είναι ένα διαδεδομένο ψυχοκοινωνικό φαινόμενο με βαθιές συνέπειες στην υγεία και τη συνολική ευημερία των ηλικιωμένων ενηλίκων, τόσο κατά τη της διάρκεια ζωής τους όσο και προς το τέλος οπότε κορυφώνεται», δήλωσε η επικεφαλής της έρευνας Δρ Nauzley Abedini, MD, MSc, στο Πανεπιστημίου του Michigan και πρόσθεσε πως κρίνονται αναγκαίες παρεμβάσεις τόσο από τους φορείς υγείας όσο και αλλαγές στον τρόπο που αντιμετωπίζει η κοινωνία την τρίτη ηλικία.

Αντιστοιχισμένο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενα Blogs